Thursday, June 09, 2011

Marton Koppany - Asemic Table No. 3

Marton Koppany - direction

Marton Koppany - Typo

Marton Koppany - Typo by jim leftwich
Marton Koppany - Typo, a photo by jim leftwich on Flickr.

Wednesday, June 08, 2011

poems 2011 109a

poems 2011 109a by jim leftwich
poems 2011 109a, a photo by jim leftwich on Flickr.

poems 2011 108a

poems 2011 108a by jim leftwich
poems 2011 108a, a photo by jim leftwich on Flickr.

poems 2011 107a

poems 2011 107a by jim leftwich
poems 2011 107a, a photo by jim leftwich on Flickr.

poems 2011 106a

poems 2011 106a by jim leftwich
poems 2011 106a, a photo by jim leftwich on Flickr.

poems 2011 105a

poems 2011 105a by jim leftwich
poems 2011 105a, a photo by jim leftwich on Flickr.

poems 2011 104a

poems 2011 104a by jim leftwich
poems 2011 104a, a photo by jim leftwich on Flickr.

poems 2011 103a

poems 2011 103a by jim leftwich
poems 2011 103a, a photo by jim leftwich on Flickr.

poems 2011 102a

poems 2011 102a by jim leftwich
poems 2011 102a, a photo by jim leftwich on Flickr.

poems 2011 101a

poems 2011 101a by jim leftwich
poems 2011 101a, a photo by jim leftwich on Flickr.

poems 2011 100a

poems 2011 100a by jim leftwich
poems 2011 100a, a photo by jim leftwich on Flickr.

poems 2011 099a

poems 2011 099a by jim leftwich
poems 2011 099a, a photo by jim leftwich on Flickr.

poems 2011 097a

poems 2011 097a by jim leftwich
poems 2011 097a, a photo by jim leftwich on Flickr.

poems 2011 112a

poems 2011 112a by jim leftwich
poems 2011 112a, a photo by jim leftwich on Flickr.

poems 2011 112d

poems 2011 112d by jim leftwich
poems 2011 112d, a photo by jim leftwich on Flickr.

poems 2011 111a

poems 2011 111a by jim leftwich
poems 2011 111a, a photo by jim leftwich on Flickr.

poems 2011 110a

poems 2011 110a by jim leftwich
poems 2011 110a, a photo by jim leftwich on Flickr.