Thursday, April 17, 2008

John M. Bennett

Clak jork

splendit slabmor clak rundt slak tub
mectic slak slak drant slodt muler ept
lah nud slak slak meest crund meest
.slak stunk minda slak sehn slak
crust ford nah shlirt .slak .glans
blood pod clak ment flust neh clak
morder rice nee ehn chew clak

blun dehn clak nur hice mant