Thursday, August 17, 2006

John M. Bennett

Ah

ah he ah slop ah glance ah felt ah pole
ah soup ah shat ah mole ah drank ah sum
ah peel ah gnome ah bush ah slag ah mute
ah sock ah chug ah bell ah bomb ah flood
ah heat ah ham ah shadow ah blam ah fund
ah heel ah dank ah scold ah shape ah fume
Ha

emuf ha epahs ha dlocs ha knad ha leeh ha
dnuf ha malb ha wodahs ha mah ha teah ha
doolf ha bmob ha lleb ha guhc ha kcos ha
etum ha gals ha hsub ha emong ha leep ha
mus ha knard ha elom ha tahs ha puos ha
elop ha tlef ha ecnalg ha pols ha eh ha